Harpidetza
( ) nahitaez bete beharreko eremuak

Administrazioa Euskaraz aldizkaria etxean jaso nahi baduzu, honako datu hauek bete behar dituzu. Hori gabe ezin izango da harpidetza izapidetu, IVAPek alta emateko eta zurekin harremanetan jarri ahal izateko datu horiek behar baititu.

Partikularra hautatzen baduzu, nahitaez bete beharko dituzu eremu hauek: Identifikatzeko dokumentua, Izena eta 1. abizena. Aldiz, Enpresa hautatuz gero, Erakundearen izena eremua izango da nahitaezkoa.

Zure probintzia aukeratzean, probintzia horretako udalerriak kargatuko dira, eta udalerria aukeratzean, herriak kargatuko dira. Eremuren batean ez baduzu aurkitzen zure probintzia, udalerria edo herria, idatz ezazu Helbidea eremuan.

Adierazi eremu honetan zenbat ale jaso nahi dituzun. Kontuan izan, partikularrek kopia bakarra jaso dezaketela; enpresek, aldiz, 10 ale gehienez ere.

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: HAEEko argitalpenak.

Arduraduna: IVAP

Helburua: Administrazio Publikoaren Euskal Institutuak egiten dituen argitalpenak kudeatzea. Argitalpenak postaz bidaltzea. Bezeroei egin beharreko kobrantzak kudeatzea. Ikerketak eta estatistikak egitea.

Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Hartzaileak: Ez da daturik lagatzen.

Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Informazio osagarria: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/022000-capa2-eu.shtml

Araudia: Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.