Iradokizunak
( ) nahitaez bete beharreko eremuak

Administrazioa Euskaraz aldizkariaren inguruko iradokizunen bat egin nahi badiguzu, bete itzazu honako datu hauek. Horiek gabe ezin izango dugu zurekin harremanetan jarri.

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: HAEEko argitalpenak.

Arduraduna: IVAP

Helburua: Administrazio Publikoaren Euskal Institutuak egiten dituen argitalpenak kudeatzea. Argitalpenak postaz bidaltzea. Bezeroei egin beharreko kobrantzak kudeatzea. Ikerketak eta estatistikak egitea.

Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Hartzaileak: Ez da daturik lagatzen.

Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Informazio osagarria: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/022000-capa2-eu.shtml

Araudia: Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.