Joan edukira

LOS PROCESOS DE ESTABILIZACI脫N DE EMPLEO TEMPORAL EN EL REAL DECRETO-LEY 14/2021, DE 6 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCI脫N DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO

REMEDIOS ROQUETA BUJ


El art. 2 del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducci贸n de la temporalidad en el empleo p煤blico, prev茅 nuevos procesos de estabilizaci贸n de empleo temporal para atajar la excesiva temporalidad en las Administraciones P煤blicas y cumplir con las indicaciones de la Uni贸n Europea a nuestro pa铆s en este sentido. En el presente art铆culo se estudia el r茅gimen jur铆dico aplicable a estos procesos de estabilizaci贸n de empleo temporal, y muy en particular, la compensaci贸n econ贸mica que se reconoce en favor del personal funcionario interino o el personal laboral temporal afectado por los procesos de estabilizaci贸n de empleo temporal que, estando en activo como tal y habiendo participado en el proceso selectivo de estabilizaci贸n, viera finalizada su relaci贸n con la Administraci贸n por la no superaci贸n del proceso selectivo, el car谩cter potestativo u obligatorio de los procesos de estabilizaci贸n de empleo temporal, los sistemas selectivos, la valoraci贸n de los m茅ritos, las pruebas y las notas de corte.
Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 14/2021 Errege Lege Dekretuak, 2. artikuluan, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesu berriak aurreikusten ditu, administrazio publikoetan dagoen gehiegizko behin-behinekotasunari aurre egiteko eta Europar Batasunak gure herrialdeari ildo horretan emandako jarraibideak betetzeko. Artikulu honetan, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesu horiei aplikatu beharreko araubide juridikoa aztertzen da, eta, bereziki, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuetan sartuta dauden bitarteko funtzionarioen edo aldi baterako lan-kontratuko langileen alde aitortzen den konpentsazio ekonomikoa, baldin eta, halakotzat jardunean egonik eta egonkortzeko hautaketa-prozesuan parte hartu ondoren, Administrazioarekin zuen harremana amaituta ikusten badu hautaketa-prozesua ez gainditzeagatik, hautapen-probak aukerakoak edo nahitaezkoak izateagatik, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuengatik, balorazio-notengatik eta balorazio-sistemengatik.
Art. 2 of Royal Decree-Law 14/2021, of July 6, on urgent measures to reduce the use of temporary contracts in public employment, provides for new stabilization processes for temporary employment to tackle the excessive use of temporary contracts at public administration bodies and comply with the indications of the European Union in Spain in this regard. This article studies the legal regime applicable to these temporary employment stabilization processes, and in particular, the economic compensation provided for temporary civil servants or temporary employees affected by temporary employment stabilization processes who, while in active employment as such and having participated in the selective stabilization process, find their relationship with the administration terminated due to their failure to pass the selection process, the optional or mandatory nature of the temporary employment stabilization processes, the selective systems, the assessment of merits, tests and the cut-off grades.

Euskadi, auzolana