Saltar al contenido principal

LOS PROCESOS DE ESTABILIZACI脫N DE LA LEY 20/2021 DE REDUCCI脫N DE LA TEMPORALIDAD: LAS OFERTAS DE EMPLEO P脷BLICO Y SUS CONVOCATORIAS

XAVIER BOLTAINA BOSCH


La aprobaci贸n de la Ley 20/2021 de reducci贸n de la temporalidad en el empleo p煤blico (LRT) ha dado pie a una abundante literatura jur铆dica. Tras el RD-ley 14/2021 de 6 de julio y la posterior citada LRT del mismo a帽o, se ha iniciado en el 2022 la aplicaci贸n de la misma; en primer t茅rmino, con la aprobaci贸n y publicaci贸n de las ofertas de empleo p煤blico de estabilizaci贸n (OEPE) antes de 1 de junio y, con anterioridad a diciembre del 2022, de las bases de las convocatorias. En este trabajo se analizan las l铆neas fundamentales de las referidas OEPE y Bases de las convocatorias, la materializaci贸n de la Ley en las mismas y en especial, las fortalezas y debilidades de esta aplicaci贸n pr谩ctica. El proceso de estabilizaci贸n est谩 siendo objeto de cr铆ticas en muchos y diferentes sentidos 驴en el 谩mbito de la reflexi贸n jur铆dica pero tambi茅n en la gesti贸n de recursos humanos- y la intenci贸n del trabajo es detectar los criterios m谩s destacados que supone la aplicaci贸n de la LRT y los riesgos y ventajas que puede comportar, para el futuro, la estabilizaci贸n del empleo temporal que se lleva a cabo.
Enplegu Publikoan behin-behinekotasuna murrizteko 20/2021 Legea (BML) onartu izanak literatura juridiko oparoa ekarri du. 2021ean bi arau garrantzitsu onartu ziren: uztailaren 6ko 14/2021 Errege Lege Dekretua eta aipatu berri dugun BMLa, eta, 2022an, azken hori aplikatzen hasi da; lehenik eta behin, egonkortzeko enplegu publikoko eskaintzak (EEPE) onartu eta argitaratu ziren ekainaren 1aren aurretik, eta deialdien oinarriak argitaratu 2022ko abendua baino lehen. Lan honetan, honako alderdi hauek aztertzen dira: aipatutako EEPEen funtsezko ildoak eta deialdien oinarriak, Legea horietan nola hezurmamitzen den, eta, bereziki, aplikazio praktiko horren indarguneak eta ahuleziak, honela egituratuta: hasierako gogoeta bat, funtsezkotzat jotzen ditugun hamahiru elementu eta BMLa aplikatzearen arriskuei buruzko azken hausnarketa bat. Egonkortze-prozesua kritika ugari eta askotarikoak jasotzen ari da 驴bai hausnarketa juridikoaren esparrukoak, bai giza baliabideen kudeaketaren esparrukoak ere驴, eta, azterlan honen bidez, BMLaren aplikazioaren irizpide nabarmenenez gain, egingo den behin-behineko enpleguaren egonkortzeak etorkizunera begira dakartzan arriskuak eta abantailak detektatzeko asmoa dago.
The approval of Law 20/2021 on the reduction of temporality in public employment (LRT) has given rise to a profusion of legal literature. After Royal Decree-Law 14/2021 of 6 July and the subsequent LRT of the same year, its application has started in 2022; in the first place, with the approval and announcement of public sector employment focused on stabilization (OEPE) before 1 July and, before December 2022, of the terms and conditions of the job offers. In this work an analysis is made of the fundamental lines of said OEPEs and their application requirements, materialization of the Law in said OEPEs and especially, the strengths and weaknesses of this practical application, specified in an initial consideration, thirteen elements that we consider key and a final reflection on the risks of applying the LRT. The stabilization process is currently the object of criticism in many and different respects 驴 in the scope of legal reflection, but also in human resources management 驴 and the intention of the work is to detect the most outstanding criteria involved in application of the LRT and the risks and advantages that may lie, for the future, in the stabilization of temporary employment carried out.
Palabras Clave en Castellano ABUSO DE LA TEMPORALIDAD CONCURSO DE M脡RITOS CONCURSO-OPOSICI脫N EMPLEO TEMPORAL ESTABILIZACI脫N.
Palabras Clave en Euskera BEHIN-BEHINEKO ENPLEGUA BEHIN-BEHINEKOTASUNAZ ABUSATZEA EGONKORTZEA, MEREZIMENDU-LEHIAKETA OPOSIZIO-LEHIAKETA.
Palabras Clave en Ingl茅s ABUSE OF TEMPORARY EMPLOYMENT COMPETITION-EXAMINATION MERIT-BASED COMPETITION, STABILIZATION, TEMPORARY EMPLOYMENT
Euskadi, bien com鷑