Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: BIKAIN ebaluazioaren kudeaketa. Arduraduna: Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila. Helburua: BIKAIN kanpoko ebaluazio prozesuaren kudeaketa. Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean eta 10/1982 Legea, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko Legea. Hartzaileak: Ez da daturik lagatzen. Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere. Araudia: Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Kontsultatu hemen Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua.

Departamento de Cultura y Política Lingüística

Ebaluatzailea / Koordinatzailea