LA INFORMACI脫N EN LA RED Y EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD TECNOL脫GICA: LA LIBERTAD DE EXPRESI脫N Y LA DIFUSI脫N DE INFORMACI脫N ADMINISTRATIVA

CARLES ALONSO ESPINOSA


El uso de las nuevas tecnolog铆as est谩 revolucionando el mundo de la comunicaci贸n en nuestras sociedades. Dos cambios de paradigma representan esta revoluci贸n: por un lado, la mayor apertura y horizontalidad de la comunicaci贸n p煤blica y, de otro, la difusi贸n de informaci贸n administrativa constituyen dos de los principales cambios para el derecho p煤blico. Este trabajo intenta contribuir al debate jur铆dico mediante la presentaci贸n de una norma de nuevo cu帽o: se trata del principio de neutralidad tecnol贸gica. Adoptado por las leyes pero desconocido por los juristas, este principio nos ayudar谩 a comprender la nueva posici贸n de Administraci贸n y ciudadanos en la construcci贸n de una sociedad autogobernada de acuerdo con el principio democr谩tico.
Teknologia berrien erabilerak iraultza ekarri du gure gizarteetako komunikazio mundura. Iraultza horrek bi paradigma-aldaketa ekarri ditu: batetik, komunikazio publikoa zabalagoa eta horizontalagoa izatea, eta bestetik, administrazio-informazioaren zabalkundea. Biak aldaketa handiak dira zuzenbide publikoren arloan. Lan honek ekarpena egin nahi dio eztabaida juridikoari sortu berria den arau bat aurkeztuz: teknologia-neutraltasunaren printzipioa, hain zuzen ere. Legeek jadanik onartutako printzipioa baina legelariek oraindik ezagutzen ez dutena, printzipio horrek lagunduko digu ulertzen Administrazioaren eta herritarren zeregin berria printzipio demokratikoa ardatz duen gizarte autogobernatua eraikitzeko orduan.
The use of new technologies is revolutionizing the world of communications in our societies. Two changes of paradigm express this revolution: on the one hand, the broader openess and over-arching effects of public communication, and on the other hand the diffusion of administrative information are two of the main changes for Public Law. This work tries to contribute to the legal debate by means of the introduction of a brand new norm: it is the principle of technological neutrality. Incorporated in Acts but unknown among jurists, this principle will help us to understand the new position of Administration and citizens in the construction of a self-ruled society in conformity with the democratic principle.
Palabras Clave en Castellano LIBERTAD DE EXPRESI脫N DERECHO AUDIOVISUAL DERECHO INFORM脕TICO INFORMACI脫N ADMINISTRATIVA NEUTRALIDAD TECNOL脫GICA.
Palabras Clave en Euskera ADIERAZPEN-ASKATASUNA ADMINISTRAZIO-INFORMAZIOA TEKNOLOGIA NEUTRALTASUNA. IKUS-ENTZUNEZKOEN ZUZENBIDEA INFORMATIKAREN ZUZENBIDEA
Palabras Clave en Ingl茅s ADMINISTRATIVE INFORMATION AUDIOVISUAL LAW FREEDOM OF SPEECH INFORMATIC LAW TECNOLOGICAL NEUTRALITY.