PARTICIPACI脫N Y REPRESENTACI脫N POL脥TICA DE LAS MUJERES: EL MF Y EL 100% DE LA REPRESENTACI脫N

ARANTZA CAMPOS RUBIO


En este art铆culo he pretendido problematizar el significado de la participaci贸n y representaci贸n pol铆tica de las mujeres desde las distintas posiciones mantenidas por los diferentes sectores del MF. Igualmente pretendo poner en evidencia hasta qu茅 punto es posible un desarrollo legislativo que favorezca la representaci贸n y participaci贸n pol铆tica de las mujeres (cuotas, principio de representaci贸n equilibrada, paridad) dentro del actual sistema configurado por un derecho liberal que se auto percibe como universal y neutral donde la consideraci贸n de cualquier marca construida culturalmente (sexo-g茅nero) pone en peligro o en entre dicho a su sujeto supuestamente no marcado. La pregunta fundamental es conocer cu谩les son los intereses y las necesidades de las mujeres en los actuales sistemas patriarcales de consentimiento para poder plantear alternativas plausibles encaminadas a terminar con la situaci贸n de desigualdad en la que vivimos las mujeres.
Hona hemen artikulu honetarako nire helburua: emakumeen parte-hartze eta ordezkaritza politikoaren esanahia aurkeztea mugimendu feministako sektore desberdinen ikuspegietatik. Halaber, nabarmendu nahi dut zenbateraino den posiblea emakumeen ordezkaritza eta parte-hartze politikoaren alde egiteko legedia garatzea (kuotak, ordezkaritza orekatuaren printzipioa, parekotasuna) zuzenbide liberalak eratutako gaur egungo sisteman. Sistema horrek unibertsaltzat eta neutraltzat jotzen du bere burua, eta sistemaren baitan, kulturalki eratutako edozein marka (sexua-generoa) aintzat hartzeak ustez markatu gabeko subjektuak arriskuan edo zalantzan jartzen dituela pentsatzen da. Funtsezko galdera da jakitea zein diren emakumeen interesak eta beharrak gaur egungo adostasuneko sistema patriarkaletan, emakumeok bizi dugun desberdintasun-egoerarekin amaitzeko alternatiba bideragarriak planteatu ahal izateko.
In this article I have tried to make problematic the meaning of political participation and representation of women from the different positions maintained by the different sectors of the feminist movement. Likewise I expect to reveal to what extent it is possible a legilsative development that promotes the political representation and participation of women (quotas, principle of equal representation, equality) in the current system which is considered by a liberal law that sees itself as universal and neutral where the consideration of any mark culturaly construed (sex-gender) puts at risk or in question its not supposedly marked subject. The basic issue is to know the women驴s interests and needs in current patriarchal systems of consent in order to pose plausible alternatives aimed at finishing with the situation of inequality that women live within.
Palabras Clave en Castellano COOPTACI脫N/MERITOCRACIA FEMINISMO MUJERES PARIDAD. REPRESENTACI脫N Y PARTICIPACI脫N POL脥TICA
Palabras Clave en Euskera EMAKUMEAK FEMINISMOA KOOPTAZIOA/MERITOKRAZIA ORDEZKARITZA ETA PARTE-HARTZE POLITIKOA PAREKOTASUNA.
Palabras Clave en Ingl茅s COOPTION AND MERITOCRACY EQUALITY. FEMINISM POLITICAL REPRESENTATION AND PARTICIPATION WOMEN